THIẾT BỊ NHÀ BẾP MALLOCA
CÁC MẪU Bếp điện từ MỚI NHẤT
- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 2 từ và 1 điện MH-03IR N

Bếp kính âm 2 từ và 1 điện MH-03IR N

28.160.000 đ
23.936.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 1 điện và 1 từ MH-732 EIR

Bếp kính âm 1 điện và 1 từ MH-732 EIR

12.100.000 đ
10.285.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp điện từ kết hợp MIR 772

Bếp điện từ kết hợp MIR 772

22.550.000 đ
19.167.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Kết Hợp Điện Từ MIR 593

Bếp Kết Hợp Điện Từ MIR 593

23.320.000 đ
19.822.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-03IRA

Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-03IRA

28.600.000 đ
24.310.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-04IR

Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-04IR

31.900.000 đ
27.115.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-03IRB

Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-03IRB

29.370.000 đ
24.964.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện Từ Kết Hợp MH-02IR

Bếp Điện Từ Kết Hợp MH-02IR

20.460.000 đ
17.391.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kết hợp MH-02IR D

Bếp kết hợp MH-02IR D

20.900.000 đ
17.765.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện Từ  Kết Hợp MH-02IR SB

Bếp Điện Từ Kết Hợp MH-02IR SB

20.900.000 đ
17.765.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện Từ Kết Hợp MH-02IR LB

Bếp Điện Từ Kết Hợp MH-02IR LB

20.900.000 đ
17.765.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-03IRB SB

Bếp Kết Hợp Điện Từ MH-03IRB SB

29.370.000 đ
24.964.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện Từ MH-03IRB LB

Bếp Điện Từ MH-03IRB LB

29.370.000 đ
24.964.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện Từ Kết Hợp MH-04IR S

Bếp Điện Từ Kết Hợp MH-04IR S

32.340.000 đ
27.489.000 đ

- 15%
Nổi bật
BẾP ĐIỆN TỪ MH-03IRB S

BẾP ĐIỆN TỪ MH-03IRB S

29.810.000 đ
25.338.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 2 điện MH-732 ER

Bếp kính âm 2 điện MH-732 ER

9.900.000 đ
8.415.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện MR 732

Bếp Điện MR 732

18.700.000 đ
15.895.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện MR 593

Bếp Điện MR 593

18.300.000 đ
15.555.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện Domino MDR 302

Bếp Điện Domino MDR 302

9.570.000 đ
8.134.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 3 điện MH-03R

Bếp kính âm 3 điện MH-03R

18.300.000 đ
15.555.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 2 điện dạng domino MDH-02R

Bếp kính âm 2 điện dạng domino MDH-02R

9.570.000 đ
8.134.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Điện MH-02R

Bếp Điện MH-02R

16.950.000 đ
14.407.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 4 từ MI 594 LINEAR

Bếp kính âm 4 từ MI 594 LINEAR

33.000.000 đ
28.050.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 4 từ MH-04I BM

Bếp kính âm 4 từ MH-04I BM

26.400.000 đ
22.440.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 2 từ MH-02I N

Bếp kính âm 2 từ MH-02I N

17.380.000 đ
14.773.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp Từ MH-03IS (ver. 2020)

Bếp Từ MH-03IS (ver. 2020)

22.000.000 đ
18.700.000 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 3 từ MI 593 WN

Bếp kính âm 3 từ MI 593 WN

22.330.000 đ
18.980.500 đ

- 15%
Nổi bật
Bếp kính âm 3 từ MI 593 BN

Bếp kính âm 3 từ MI 593 BN

22.000.000 đ
18.700.000 đ