THIẾT BỊ NHÀ BẾP MALLOCA
CÁC MẪU Chậu rửa MỚI NHẤT
- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 6304T

Chậu rửa chén MS 6304T

9.350.000 đ
7.947.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 6304

Chậu Rửa Chén MS 6304

8.800.000 đ
7.480.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 6305T

Chậu rửa chén MS 6305T

9.790.000 đ
8.321.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 6305

Chậu Rửa Chén MS 6305

9.240.000 đ
7.854.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 6306T

Chậu rửa chén MS 6306T

12.100.000 đ
10.285.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 6306

Chậu Rửa Chén MS 6306

11.660.000 đ
9.911.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 610T

Chậu rửa chén MS 610T

9.460.000 đ
8.041.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 610A

Chậu Rửa Chén MS 610A

8.910.000 đ
7.573.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 620T

Chậu rửa chén MS 620T

8.910.000 đ
7.573.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 6075

Chậu rửa chén MS 6075

6.380.000 đ
5.423.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 6044

Chậu rửa chén MS 6044

3.740.000 đ
3.179.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 6081

Chậu rửa chén MS 6081

6.600.000 đ
5.610.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 7818

Chậu rửa chén MS 7818

8.140.000 đ
6.919.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 1028D

Chậu rửa chén MS 1028D

8.800.000 đ
7.480.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 8815R

Chậu Rửa Chén MS 8815R

9.900.000 đ
8.415.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 8815L

Chậu Rửa Chén MS 8815L

9.900.000 đ
8.415.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 8817

Chậu rửa chén MS 8817

11.000.000 đ
9.350.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 8816

Chậu rửa chén MS 8816

10.450.000 đ
8.882.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 8804

Chậu rửa chén MS 8804

9.020.000 đ
7.667.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 8812

Chậu rửa chén MS 8812

7.370.000 đ
6.264.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 8801

Chậu Rửa Chén MS 8801

7.150.000 đ
6.077.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 8809

Chậu rửa chén MS 8809

8.470.000 đ
7.199.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 1025R NEW

Chậu rửa chén MS 1025R NEW

6.600.000 đ
5.610.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 1025L NEW

Chậu rửa chén MS 1025L NEW

6.600.000 đ
5.610.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 1027R NEW

Chậu Rửa Chén MS 1027R NEW

6.600.000 đ
5.610.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu Rửa Chén MS 1027L NEW

Chậu Rửa Chén MS 1027L NEW

6.600.000 đ
5.610.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 1024

Chậu rửa chén MS 1024

5.170.000 đ
4.394.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 1017 NEW

Chậu rửa chén MS 1017 NEW

4.400.000 đ
3.740.000 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 2025

Chậu rửa chén MS 2025

5.170.000 đ
4.394.500 đ

- 15%
Nổi bật
Chậu rửa chén MS 1001 NEW

Chậu rửa chén MS 1001 NEW

4.730.000 đ
4.020.500 đ