THIẾT BỊ NHÀ BẾP MALLOCA
CÁC MẪU Lò nướng MỚI NHẤT
- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ MOV35-IX03

Lò nướng âm tủ MOV35-IX03

14.960.000 đ
12.716.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ EB-56ERCDG-8C11

Lò nướng âm tủ EB-56ERCDG-8C11

16.170.000 đ
13.744.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng kết hợp vi sóng MW-944TA

Lò nướng kết hợp vi sóng MW-944TA

21.780.000 đ
18.513.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng kết hợp vi sóng MW-944R

Lò nướng kết hợp vi sóng MW-944R

23.870.000 đ
20.289.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò vi sóng kết hợp nướng MW-LX12

Lò vi sóng kết hợp nướng MW-LX12

31.900.000 đ
27.115.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ MW-944TF

Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ MW-944TF

23.870.000 đ
20.289.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ MOV-72 CB

Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ MOV-72 CB

24.200.000 đ
20.570.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-659S

Lò nướng MOV-659S

19.140.000 đ
16.269.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-659TC

Lò nướng MOV-659TC

20.130.000 đ
17.110.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-65DA (kính trắng)

Lò nướng MOV-65DA (kính trắng)

19.140.000 đ
16.269.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-65DE

Lò nướng MOV-65DE

20.130.000 đ
17.110.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng nướng MOV-659I

Lò nướng nướng MOV-659I

17.490.000 đ
14.866.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-65DA (kính đen)

Lò nướng MOV-65DA (kính đen)

19.140.000 đ
16.269.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-LX12

Lò nướng MOV-LX12

34.100.000 đ
28.985.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng điện âm tủ MOV-LX74

Lò nướng điện âm tủ MOV-LX74

42.900.000 đ
36.465.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng điện âm tủ MOV-65 PYRO

Lò nướng điện âm tủ MOV-65 PYRO

19.140.000 đ
16.269.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng điện âm tủ MOV-72 PYRO

Lò nướng điện âm tủ MOV-72 PYRO

22.000.000 đ
18.700.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ EB-56ERCDG-8BC40

Lò nướng âm tủ EB-56ERCDG-8BC40

17.050.000 đ
14.492.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ EB-56ERCDG-P8BC15A

Lò nướng âm tủ EB-56ERCDG-P8BC15A

16.170.000 đ
13.744.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ MOV35-IX03

Lò nướng âm tủ MOV35-IX03

14.960.000 đ
12.716.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ MOV-40CP

Lò nướng âm tủ MOV-40CP

16.500.000 đ
14.025.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-575 AMG

Lò nướng MOV-575 AMG

11.000.000 đ
9.350.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-655EGT

Lò nướng MOV-655EGT

12.750.000 đ
10.837.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng MOV-655EST

Lò nướng MOV-655EST

12.750.000 đ
10.837.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ EB-56RG-5BC15

Lò nướng âm tủ EB-56RG-5BC15

11.000.000 đ
9.350.000 đ

- 15%
Nổi bật
Hộp ngăn kéo inox MSD-60SS

Hộp ngăn kéo inox MSD-60SS

13.200.000 đ
11.220.000 đ

- 15%
Nổi bật
Ngăn giữ nóng MWD-14B

Ngăn giữ nóng MWD-14B

7.700.000 đ
6.545.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng điện âm tủ MOV-615EST

Lò nướng điện âm tủ MOV-615EST

12.750.000 đ
10.837.500 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng âm tủ MOV-575 ECO

Lò nướng âm tủ MOV-575 ECO

11.000.000 đ
9.350.000 đ

- 15%
Nổi bật
Lò nướng điện âm tủ MOV-726 MC

Lò nướng điện âm tủ MOV-726 MC

14.300.000 đ
12.155.000 đ