THIẾT BỊ NHÀ BẾP MALLOCA
CÁC MẪU Máy hút mùi MỚI NHẤT
- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi áp tường CIRCEO-K9998

Máy hút mùi áp tường CIRCEO-K9998

17.500.000 đ
14.875.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi H365.7B

Máy hút khói, khử mùi H365.7B

4.070.000 đ
3.459.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi H365.7

Máy hút khói, khử mùi H365.7

4.290.000 đ
3.646.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi H342.7 TC

Máy hút khói, khử mùi H342.7 TC

5.280.000 đ
4.488.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi H342.6 TC

Máy hút khói, khử mùi H342.6 TC

4.840.000 đ
4.114.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi H342.9 TC

Máy hút khói, khử mùi H342.9 TC

5.610.000 đ
4.768.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi classic H392.7B

Máy hút khói, khử mùi classic H392.7B

4.305.000 đ
3.659.250 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khử mùi classic H322.7 NEW

Máy hút khử mùi classic H322.7 NEW

4.950.000 đ
4.207.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khử mùi classic H342.9 NEW

Máy hút khử mùi classic H342.9 NEW

5.500.000 đ
4.675.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khử mùi classic H342.7 NEW

Máy hút khử mùi classic H342.7 NEW

5.170.000 đ
4.394.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khử mùi classic H342.6 NEW

Máy hút khử mùi classic H342.6 NEW

4.730.000 đ
4.020.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khử mùi classic H107B

Máy hút khử mùi classic H107B

3.450.000 đ
2.932.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khử mùi classic H107W

Máy hút khử mùi classic H107W

3.450.000 đ
2.932.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khử mùi classic H107

Máy hút khử mùi classic H107

3.750.000 đ
3.187.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói khử mùi âm tủ MH 700GT

Máy hút khói khử mùi âm tủ MH 700GT

9.130.000 đ
7.760.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói khử mùi âm tủ MH 750BI

Máy hút khói khử mùi âm tủ MH 750BI

8.800.000 đ
7.480.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi K1153

Máy hút khói, khử mùi K1153

5.500.000 đ
4.675.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi K1509 TC

Máy hút khói, khử mùi K1509 TC

7.150.000 đ
6.077.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi K1506 TC

Máy hút khói, khử mùi K1506 TC

6.160.000 đ
5.236.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút khói, khử mùi K1507 TC

Máy hút khói, khử mùi K1507 TC

6.600.000 đ
5.610.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ H205.7-WG

Máy hút mùi âm tủ H205.7-WG

6.270.000 đ
5.329.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ H205.7-G

Máy hút mùi âm tủ H205.7-G

6.270.000 đ
5.329.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ ARNO-K0709

Máy hút mùi âm tủ ARNO-K0709

5.830.000 đ
4.955.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ ARNO-K0706

Máy hút mùi âm tủ ARNO-K0706

4.950.000 đ
4.207.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ K1509

Máy hút mùi âm tủ K1509

5.830.000 đ
4.955.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ K1507

Máy hút mùi âm tủ K1507

5.170.000 đ
4.394.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ K1506

Máy hút mùi âm tủ K1506

4.840.000 đ
4.114.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ HJ-168

Máy hút mùi âm tủ HJ-168

10.230.000 đ
8.695.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ VISSO-K7205

Máy hút mùi âm tủ VISSO-K7205

11.000.000 đ
9.350.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy hút mùi âm tủ H204.9

Máy hút mùi âm tủ H204.9

5.500.000 đ
4.675.000 đ