THIẾT BỊ NHÀ BẾP MALLOCA
CÁC MẪU Máy rửa chén MỚI NHẤT
- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7223A E5

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7223A E5

18.900.000 đ
16.065.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-7635BS

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-7635BS

25.300.000 đ
21.505.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén WQP12-5201E

Máy rửa chén WQP12-5201E

16.500.000 đ
14.025.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén âm tủ WQP12-J7309E E5

Máy rửa chén âm tủ WQP12-J7309E E5

20.790.000 đ
17.671.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén âm tủ WQP12-J7309K E5

Máy rửa chén âm tủ WQP12-J7309K E5

19.800.000 đ
16.830.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén âm tủ WQP12-J7309I

Máy rửa chén âm tủ WQP12-J7309I

18.150.000 đ
15.427.500 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén tích hợp WQP6-890F3

Máy rửa chén tích hợp WQP6-890F3

24.200.000 đ
20.570.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén âm tủ hoàn toàn WQP12-J7713FB

Máy rửa chén âm tủ hoàn toàn WQP12-J7713FB

22.000.000 đ
18.700.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén âm tủ WQP6-87CP

Máy rửa chén âm tủ WQP6-87CP

22.000.000 đ
18.700.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7223A E5

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7223A E5

18.900.000 đ
16.065.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-7635BS

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-7635BS

25.300.000 đ
21.505.000 đ

- 15%
Nổi bật
Máy rửa chén WQP12-5201E

Máy rửa chén WQP12-5201E

16.500.000 đ
14.025.000 đ